Ukraina, Łuck

BENEDYKTYŃSKIE SYMPOZJUM JUBILEUSZOWE ZA NAMI
26 września 2017
Olsztyn
14 października 2017

1 października w Łucku świętowalismy Jubileusz 100 lecia naszego Zgromadzenia. Dla naszej Łuckiej wspólnoty Sióstr Benedyktynek Misjonarek był to szczególny dzień. Bardzo cieszyłyśmy się z obecności Przełożonej Generalnej Matki Marceliny Kuśmierz i licznej liczby sióstr z Polski i Ukrainy.

Świętowanie rozpoczęło się Uroczystą Mszą Świetą pod przewodnictwem Ordynariusza Łuckiej diecezji ksiedza biskupa Witalia Skomarowskiego, który pod szas wygłoszonej homilii przybliżył postać naszej Założycielki Matki Jadwigi Józefy Kuleszy i mówiąc o jej powołaniu i trudnej drodze życia zakonnego zauważył, że ona nie szukała własnej woli, lecz we wszystkim chciała pełnić Wolę Bożą i to przekazała swoim siostrom. Matka Jadwiga całe swe życie poświęciła dzieciom sierotom i na podtwierdzenie tego, właśnie tu w Łucku jest wybudowany przez siostry dom «Teresinek».

Siostry i licznie zgromadzeni goście dziękowali Bogu za dar nowej benedyktyńskiej wspólnoty w Kościele, która powstała w 1917 roku w Białej Cerkwi i za jej działalność na przestrzeni stu lat. W darze dla Kościoła w darach był przyniesiony ornat. Na zakończenie Eucharystii przed wystawionym w Monstrancji Jezusem Eucharystycznym wszyscy, zgromadzeni w katedrze, odmówili wspólnie różaniec.

W imieniu wszystkich sióstr, Matka Marcelina podziękowała księdzu biskupowi za odprawioną Msze Świętą i troskę o siostry, pracujące w Łucku, jak również podziękowała wszystkim Dobrodziejom i Przyjaciołom Zgromadzenia.

Po zakończeniu Eucharystii odbył się słowno muzyczny koncert przedstawiający postać Matki Jadwigi, który przygotowany przez siostry ze scholi.

Wśród zaproszonych gości, przybyłych dzielić radość naszego świętowania, był Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku Pan Wiеsław Mazur, przedstawiciele władz miasta, księża, osoby z którymi pracujemy, przyjaciele i parafianie Łucka. Przy tej okazji należy wspomnieć o realizowanym projekcie SIŁA WIELKICH POLAKÓW – 100 LAT BENEDYKTYNEK MISJONAREK W BUDOWANIU POZYTYWNEGO WIZERUNKU NA UKRAINIE realizowanego pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Właśnie tu, w Łucku, udało się odnaleźć Księgę Metrykalną wraz z zapisem aktu zgonu naszej Założycielki, co zostało upublicznione w okolicznościowej wystawie i publikacji. Za tę możliwość realizacji projektu również w naszym mieście – składamy serdeczne podziękowania.

Po obiedzie odwiedziłyśmy «Teresinek», w który obecnie znajduje się szkoła internat. Można było przejść korytażami po których chodziły nasze pierwsze siostry, wejść do pokoju w którym zmarła nasza Matka. Historia pierwszych wspólnot i działalności naszych sióstr stanęła przed oczami.

Łuck jest miejscem bardzo drogim dla serca każdej benedyktynki, bo właśnie tak ukochała Matka Jadwiga tę ziemię, że tu została na zawsze. Zapalone świece i wspólna gorąca modlitwa za naszą Założycielkę i nasze siostry pochowane na miejscu starego polskiego cmentarza tu w Łucku wznosiła się do Tronu Miłosiernego Boga. I chociaż nie wiemy gdzie się znajduje Twój grób, droga nasza Matko Jadwigo, wiemy, że jesteś z nami i wypraszasz u Pana Boga potrzebne łaski dla Zgromadzenia które założyłaś.

Dziękujemy Panu Bogu, że właśnie w Łucku pozwolił nam świętować Jubileusz 100 lecia istnienia naszej Roziny Zakonnej.

Dziękuję Siostrom z mojej Łuckiej wspólnoty s. Bernadecie i s. Albinie za podjęty trud przygotowania poczęstunku dla gości. Dziękuję s. Dominice za układanie kwiatów w katedrze. Dziękuję również Siostrom ze scholi, za piękny śpiew podczas Mszy Świętej i przygotowany koncert. Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony!