Materiały

Psallite sapienter! Czyli nic innego jak tylko Śpiewajcie mądrze! Te słowa zachęty kierujemy do wszystkich, którzy nie tylko lubią śpiewać, ale chcą aktywnie przygotować się do celebracji naszego Jubileuszu. Z myślą o nich zamieszczamy poniżej tekst i nagranie Hymnu Jubileuszowego. Warto nauczyć się na pamięć ;)
 

1) Pośród chaosu powstał świat i ziemia,
Początek wzięło istnienie człowieka,
Rzekł Bóg i tak się stało -
By objawiła się dobroć Jego.
Na gruzach świata pojawił się Święty,
Błogosławiony łaską i imieniem -
Benedykt odkrył pokój,
A miłość Chrystusa jego źródłem.
Abyś we wszystkim był uwielbiony
Boże w łasce niezgłębiony. (2x)
2) Wśród burzy wojny zjawiła się Matka
Dla serc sierocych i pragnących Boga.
Poszła za głosem Serca
Boskiego Oblubieńca i Pana.
Z żaru ofiary, co spalał Jadwigę
Rozeszły się iskry na ziemię całą.
Bóg starł ją niczym perłę -
Z jej śmierci nowe życie powstało.
Abyś we wszystkim był uwielbiony
Boże w łasce niezgłębiony. (2x)
3) Pełne wdzięczności są dziś nasze serca,
Że Zgromadzenie sto lat trwa w Kościele.
Bóg czyni wielkie rzeczy
I swych łask nam obficie udziela.
Modlitwa i praca to dwa ramiona
Wzniesione jak hymn dziękczynny do Boga -
Wielbimy Ciebie, Panie
Tylko Tobie należy się chwała!
Abyś we wszystkim był uwielbiony
Boże w łasce niezgłębiony. (2x)
4) Boskie Serce Zbawiciela i Pana,
Niech zapłonie ogień Twojej miłości!
Ty jesteś naszym Królem -
Uczyń z nas żywy psalm Twojej chwały.
Maryja – Matka pokorna i cicha
Oraz Święci Zakonu Benedykta
- Niech wstawią się za nami
I uproszą dar wiernej miłości.
Abyś we wszystkim był uwielbiony
Boże w łasce niezgłębiony. (2x)