BENEDYKTYŃSKIE SYMPOZJUM JUBILEUSZOWE ZA NAMI

JUBILEUSZ W GDAŃSKU
17 września 2017
Ukraina, Łuck
1 października 2017

HISTORIA POLSKI PISANA BENEDYKTYŃSKIM PIÓREM – to trzeci moduł związany Benedyktyńskim Sympozjum Jubileuszowym, które miało miejsce w Otwocku 23 września 2017 r. Prelegenci – wśród nich ks. prof. dr hab. S. Wilk SDB i s. dr hab. A. Mirek z KULu, s. prof. dr hab. Ambrozja Kalinowska OSB z UWM w Olsztynie, p. dr L. Popek z IPN Lublin – przybliżyli nam historię Polski, dziedzictwa narodowego i dziejów Zgromadzenia wraz z Założycielką, aż do chwili obecnej.
Zwieńczeniem sympozjum jest przygotowana do druku publikacja pokonferencyjn, pod kierunkiem s. prof. dr hab. J. Kalinowskiej OSB, we współpracy z cenionymi polskimi naukowcami i Siostrami Zgromadzenia. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelację sympozjalną.