JUBILEUSZOWE ŚWIĘTO BENEDYKTYNEK MISJONAREK W CHICAGO OAK FOREST

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE W HUNTINGTON W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE
9 kwietnia 2018
UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE W GRAJEWIE – FLESZ
18 kwietnia 2018

Uroczystości jubileuszowe w naszej wspólnocie w Oak Forest dobiegły końca. To dla nas ogromna radość, że swoją obecnością – podczas uroczystej Mszy świętej, sprawowanej w parafii św. Dominika w Oak Forest o godz. 17.00 pod przewodnictwem Bpa Andrzeja Wypycha w koncelebrze z kilkunastoma kapłanami – zaszczyciło nas kilkaset osób, które włączyły się w nasz hymn uwielbienia i dziękczynienia za 100 lat posługi Sióstr Benedyktynek Misjonarek.
Na zakończenie Eucharystii  słowa podziękowań skierowała M. Marcelina Kuśmierz OSB, przełożona generalna, która wraz z M. Martyną Wysocką OSB, przybyła specjalnie na nasze uroczystości w Ameryce oraz przełożona lokalnej Wspólnoty – s. Bernarda Krajewska OSB.

To dla nas ogromna radość, że uczestnicy tego wydarzenia mieli okazję zapoznania się z historią Założycielki Zgromadzenia opowiedzianą w spektaklu Droga Matki Jadwigi, stanowiącym adaptację polskiej wersji przedstawienia opracowanego i przygotowanego przez s. A. Teresę Wolską OSB specjalnie na Jubileusz.

Okazją do wzmocnienia więzi, wymiany doświadczeń i dobrych słów, był przygotowany – w szkole parafialnej – poczęstunek dla wszystkich gości. Cieszymy się, że wśród nich obecna była Rodzina naszej Matki Założycielki Jadwigi Józefy Kuleszy.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w dzieło jubileuszowe w Oak Forest – zarówno we wrześniu, jak i w kwietniu – składamy serdeczne podziękowania i zapewniamy o naszej wdzięcznej modlitwie.