UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE W HUNTINGTON W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE

AMERYKA ŚWIĘTUJE STULECIE Z BENEDYKTYNKAMI!
6 kwietnia 2018
JUBILEUSZOWE ŚWIĘTO BENEDYKTYNEK MISJONAREK W CHICAGO OAK FOREST
17 kwietnia 2018

Dokładnie 7 kwietnia 2018 r. parafia św. Franciszka z Asyżu Greenlawn, napełniła się po brzegi wiernymi, przyjaciółmi i wolontariuszami naszego Zgromadzenia, którzy w uroczystej Eucharystii – sprawowanej pod przewodnictwem ordynariusza diecezji John’a Barres’a z ponad 30 kapłanami, przedstawicielami władz rządowych i lokalnych oraz z naszymi Siostrami ze wszystkich amerykańskich placówek i delegacją z Polski na czele z Przełożoną Generalną- dziękowali Opatrzności za 100 lat istnienia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Uczestnicy tej pięknej Liturgii zostali wprowadzeni w dzieje Zgromadzenia i jego aktualną posługę przez s. P. Jolantę OSB, która również skierowała słowa uznania i wdzięczności do wszystkich, którzy przez cały czas wspierali i wspierają dzieło – rozpoznawanego bardzo dobrze – Domu św. Józefa. Obecna na uroczystościach Przełożona Generalna – M. Marcelina Kuśmierz OSB – w swoim przemówieniu podkreśliła znaczenie orędzia wielkanocnego, które na wzór Apostołów niosą Siostry podejmujące samarytańską posługę w domu w Huntington, śpiewając tym samym w cichej i pokornej codzienności hymn uwielbienia Te Deum Laudamus, za wielkie rzeczy, których Pan nam udziela. Ze słowami wdzięczności zwróciła się również do wszystkich – kapłanów, współpracowników, wolontariuszy, pensjonariuszy i ich rodzin, którzy tworzą od lat ten własnie dom otwarty dla wszystkich i będący oazą modlitwy.

Po Liturgii ponad 400 osób uczestniczyło w poczęstunku, który był okazją do bycia razem, złożenia życzeń, gratulacji i serdecznych, wdzięcznych spotkań. Wiele słów uznania napłynęło również drogą „papierową”, jak chociażby wzruszające słowa Congresmana  T. Suozzi, które zamieszczamy poniżej. Jedną z niespodzianek – ofiarowanych Siostrom przez Rycerzy Kolumba – był elektryczny „samochodzik” typu melex do przemieszczania się na rozległym terenie.

Kolejnym punktem wydarzeń jubileuszowych było nabożeństwo na cmentarzu, podczas którego wyrażono  swą wdzięczność za posługę spoczywających tam Sióstr oraz wiarę w świętych obcowanie, potwierdzając więź łączącą Kościół w drodze i Kościół zbawionych.

Dziękujemy Siostrom z Huntington za piękne świadectwo ich modlitwy i pracy, rozpoznawanej i szanowanej przez Amerykanów, co potwierdzili w słowach i gestach podczas uroczystości jubileuszowych.

CZEKAMY NA KOLEJNĄ PORCJĘ ZDJĘĆ DO RELACJI – ZAPRASZAMY DO KALENDARIUM!