JUBILEUSZ W ŁOMŻY

JUBILEUSZ W BORKOWICACH DOBIEGŁ KOŃCA
20 maja 2018
JUBILEUSZ W EŁKU – INFORMACJE PRAKTYCZNE DLA MIESZKAŃCÓW I GOŚCI
28 maja 2018

Jubileusz Sióstr Benedyktynek w Łomży, 27 maja 2018 r.

Dnia 27 maja 2018 r., w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej w Łomżyńskiej katedrze św. Michała Archanioła, wybrzmiało uroczyste Te Deum Laudamus za 100 lat istnienia Zgromadzenia Sióstr benedyktynek Misjonarek oraz za 14 lat posługi Sióstr w Domu Biskupim w Łomży. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski a koncelebrowali ją: Biskup Stanisław Stefanek, Dyrektor Domu Biskupiego Ks. Jacek Kotowski, Rektor WSD Ks. Jarosław Kotowski, Prokurator WSD Ks. Robert Śliwowski, Ekonom diecezjalny Ks. Dariusz Dąbrowski, Dyrektor Domu Wspólnoty Kapłańskiej Ks. Krzysztof Chodkowski oraz Infułaci: Ks. Jan Sołowianiuk i Ks. Tadeusz Śliwowski. Razem z Siostrami modlili się: Posłowie na Sejm RP Bernadeta Krynicka i Antoni Lech Kołakowski, Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski, Zastępca Prezydenta Miasta Łomża Agnieszka Muzyk, Przełożona Generalna Matka Martyna Kuśmierz i Zarząd Zgromadzenia, licznie zgromadzone Siostry Benedyktynki oraz Siostry z innych Zgromadzeń w Łomży: Szarytki, Sercanki, Służki, Nazaretanki oraz Bracia Serca Jezusowego, rodziny Sióstr i niezliczone rzesze parafian.

Przez cały dzień przed każdą Mszą św., siostra Dobrawa prezentowała wiernym historię Zgromadzenia i aktualną posługę sióstr w Polsce i w świecie, a inne siostry rozdawały wiernym wychodzącym z Katedry pamiątki jubileuszowe. W wygłoszonej homilii Biskup Janusz Stepnowski wyraził wdzięczność siostrom pracującym na terenie Diecezji Łomżyńskiej oraz podkreślił nieocenione znaczenie dla Kościoła i świata wartości jaką jest życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w Bogu. Zapewnił także siostry o swojej modlitwie w ich intencji i poprosił wiernych o nieustanną modlitwę w intencji Matki, Zarządu oraz wszystkich sióstr posługujących na placówkach w Polsce i poza jej granicami. Przed błogosławieństwem kończącym dziękczynną liturgię głos zabrała Przełożona Generalna. Ze słowami wdzięczności zwróciła się do wszystkich wiernych obecnych w Katedrze prosząc jednocześnie o gorącą modlitwę w intencji powołań do Zgromadzenia. Liturgię ubogaciła śpiewem Schola Benedyktyńska Benedicamus Domino, która po Mszy św. dała krótki koncert.

Po uczcie duchowej w Katedrze, wszyscy zaproszeni goście zgromadzili się na wspólnym uroczystym obiedzie w Domu Wspólnoty Kapłańskiej, gdzie w miłej atmosferze wypowiedziane zostały słowa życzeń, wdzięczności i gratulacji.

Wszystkim naszym miłym gościom dziękujemy serdecznie i zapewniamy pamięć modlitewną.

Siostry: s. Benita, s. Chrystiana i s. Symeona,