Papieskie Błogosławieństwo i dar Odpustu Jubileuszowego

Życzenia M. Marceliny Kuśmierz OSB – przełożonej generalnej na 24 czerwca 2017
24 czerwca 2017
Działo się… – fotorelacja z Uroczystości
26 czerwca 2017

Pragniemy podzielić się wielką radością, jaką jest dla nas Papieskie Błogosławieństwo i dar Odpustu Jubileuszowego. Zachęcamy do korzystania z tego wyjątkowego czasu łaski!

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Prot. Nr 350/17/I

OJCZE ŚWIĘTY

Matka Marcelina Jolanta Kuśmierz OSB Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, którego Dom Generalny znajduje się w Otwocku w Diecezji Warszawsko-Praskiej, okazując Waszej Świątobliwości wierność i szacunek, pokornie przedstawia co następuje:

w 1917 r. Jadwiga Józefa Kulesza założyła wspomniane Zgromadzenie zakonne, którego duchowym celem jest: wychowywanie i nauczanie sierot oraz krzewienie wiary wśród ludzi młodych.

Dlatego tę radosną pamiątkę należy godnie celebrować w ciągu całego Roku Jubileuszowego. Będą więc odbywały się szczególne uroczystości i będą podejmowane zakonne inicjatywy, przez które siostry i związani z nimi duchowymi więzami wierni, będą mogli medytować nad przykładnym życiem Założycielki i wzywać Jej wstawiennictwa u Boga, wzrastając w wierze, nadziei i miłości, a także w dziecięcym szacunku i posłuszeństwie w stosunku do Waszej Świątobliwości, Zastępcy Chrystusa na ziemi.

Aby dzięki temu wierni mogli czerpać bogatsze owoce duchowe z tych jubileuszowych uroczystości, Czcigodna Matka prosi Waszą Świątobliwość o dar odpustu zupełnego. Co też, jeśli Bóg zechce, niech się dokona itd.

Dnia 31 maja 2017 r.

PENITNCJARIA APOSTOLSKA z polecenia Ojca Świętego chętnie zezwala na obchody Roku Jubileuszowego z możliwością uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia Eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca świętego) przez wiernych chrześcijan prawdziwie skruszonych i ten odpust mogą także ofiarować jako pomoc duszom przebywającym w czyśćcu:

a) – od dnia 24 czerwca 2017 r., w kaplicy Domu generalnego w Otwocku, albo w jakiejkolwiek kaplicy Zgromadzenia, jeżeli będą brali udział w świętych obrzędach z pobożną uwagą;

b) – przez każdą z sióstr w dzień rocznicy pierwszej profesji zakonnej;

c) – w poszczególnych dniach i miejscach, jak to zostało zaznaczone w prośbie.

Siostry Benedyktynki Misjonarki, które z powodu choroby albo innych poważnych przyczyn nie będą mogły nawiedzić kaplic ani miejsc jubileuszowych, będą mogły uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko po wzbudzeniu postanowienia odrzucenia jakiegokolwiek grzechu oraz intencji wypełnienia, gdy tylko będzie możliwe trzech zwyczajnych warunków, duchowo nawiedzą wspomniane miejsce zgodnie z pragnieniem serca oraz ofiarują Miłosiernemu Bogu cierpienia i niewygody swojego życia przez pośrednictwo Najświętszej Maryi.

Ażeby zatem dostęp do Bożej łaski, którą można uzyskać dzięki władzy kluczy, jaką posiada Kościół – był łatwiejszy, w oparciu o miłość pasterską, ta Penitencjaria usilnie prosi, aby kapłani wyposażeni w odpowiednie uprawnienia do spowiadania, ochoczo i wielkodusznie poświęcali swój czas na sprawowanie Sakramentu Pokuty, a także często udzielali Komunii Świętej chorym.

Niniejsze postanowienia mają obowiązywać przez cały Rok Jubileuszowy,
bez względu na jakiekolwiek inne, przeciwne zarządzenia.

MAURUS Kard. PIACENZA – Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel – Regens

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Prot. Nr 351/17/I

DEKRET

PENITENCJARIA APOSTOLSKA na mocy uprawnień, jakich specjalnie jej udzielił Ojciec Święty w Chrystusie i Panu naszym, z Bożej Opatrzności Papież Franciszek, łaskawie zezwala,
by Najdostojniejszy i Najczcigodniejszy Ojciec Wojciech Polak, Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski, dnia 24 czerwca 2017 r. podczas Jubileuszu Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek po odprawieniu Najświętszej Ofiary w kościele parafialnym św. Wincentego a Paulo w Otwocku, w diecezji warszawsko-praskiej – udzielił siostrom i obecnym wiernym, którzy prawdziwie skruszeni i poruszeni miłością będą uczestniczyć w tychże obrzędach,
papieskiego Błogosławieństwa w połączeniu z możliwością uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia Eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca świętego).

Siostry i wierni, którzy z pobożnością przyjmą papieskie Błogosławieństwo, chociaż z przyczyn obiektywnych nie będą mogli być fizycznie obecni i uczestniczyć w świętych obrzędach, jeśli tylko z pobożną intencją przyłączą się do nich za pośrednictwem transmisji telewizyjnej albo radiowej, podczas ich odprawiania, zgodnie z normą prawa będą mogli uzyskać Odpust zupełny.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 31 maja, Roku Pańskiego 2017.

MAURUS Kard. PIACENZA – Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel – Regens