Dziękujemy

LEDNICA 2000
2 czerwca 2017
Lednica 2000 – relacja
12 czerwca 2017

Dziękujemy bardzo ludziom życzliwym na czele z o. W. Prusem Op, za to, że ponad 40 Sióstr Benedyktynek Misjonarek wraz z dziećmi i młodzieżą mogło przeżywać Jubileusz 100lecia Zgromadzenia właśnie na Lednicy, dziękując Dobremu Bogu za wszelkie łaski, których udzielił Założycielce oraz Jej Wspólnocie na przestrzeni tylu lat… Siostrom – na czele z P. generalną M.Marceliną i Siostrami z Zarządu – dziękujemy za obecność i doświadczenie Wspólnoty!