ZAKOŃCZENIE ROKU JUBILEUSZOWEGO W BARZE NA UKRAINIE 24.06.2018 r.

MATERIAŁY FILMOWE – JUBILEUSZ W EŁKU
3 sierpnia 2018
OGŁOSZENIE O PRZETARGU: MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW ZGROMADZENIA SIÓSTR BENEDYKTYNEK MISJONAREK (2 BUDYNKI W M. KWIDZYN)
15 listopada 2023

Dzięki łasce Bożej i ludzkiej życzliwości dobiegł końca Rok Jubileuszowy 100-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Ostatnim przystankiem i okazją do dziękczynienia Bogu za Jego hojne dary była Uroczystość Jubileuszowa w Barze na Ukrainie, która miała miejsce dokładnie 24 czerwca 2018 r., otwierając tym samym kolejny rok naszego istnienia i posługi. Cieszymy się, że w tej wyjątkowej Uroczystości – poprzedzonej profesją wieczystą s. Jany Lipivskiej – uczestniczyła polska delegacja Sióstr i zaproszonych gości, na czele z
M. Marceliną Kuśmierz OSB i Zarządem Zgromadzenia. Osobę s. Delegatki Jany Bubel OSB i posługujących na Ukrainie Sióstr, które podjęły trud przygotowania tych celebracji, polecamy w modlitwie wypraszając Boże Błogosławieństwo w codziennej posłudze. Uczestnikom tych wydarzeń życzymy nie tylko niezapomnianych przeżyć, ale i głębokiego doświadczenia Bożej Miłości – tego doświadczenia, jakie staje się udziałem Zgromadzenia już od ponad stu lat.

Mamy nadzieję, że współpraca Władz Miasta i zaangażowanie Sióstr oraz miejscowej Polonii skupionej przy Domu Polskim w przygotowanie tych uroczystości, zaowocuje wspólnymi inicjatywami w nowym stuleciu dla dobra obu Narodów.