Uroczystości Jubileuszowe w Białej Cerkwi

Uroczystości Jubileuszowe w Białej Cerkwi koło Kijowa
10 lipca 2017
PODZIĘKOWANIA M. MARCELINY KUŚMIERZ OSB PO UROCZYSTOŚCIACH W BIAŁEJ CERKWI
15 lipca 2017

Uroczystości Jubileuszowe w Białej Cerkwi dobiegły końca. Wielkie przeżycie zarówno dla ludności miejscowej, jak i dla polskiej delegacji. Cieszymy się, że na uroczystości byli obecni przedstawiciele Polonii. Mamy nadzieję, że dzisiejsze wydarzenie jubileuszowe wyda błogosławione owoce.

PRZEMÓWIENIE MATKI MARCELINY KUŚMIERZ OSB NA DZIEŃ 11 LIPCA 2017 R.

Pośród licznego tłumu Pan szuka sobie współpracownika (por. RB Prolog). Przed stu laty, właśnie na tej ziemi, znalazł Pan narzędzie, współpracownika – M. Jadwigę Józefę Kuleszę, która opuściła wszystko i dała się poprowadzić Temu, który ją wybrał i umiłował jeszcze przed założeniem świata (Ef 1,4). Bóg zaskoczył Ją bardzo, pisząc historię Jej życia prosto na krzywych liniach, dając początek dziełu – Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek – którego 100 lecie istnienia przeżywamy dzisiaj w Białej Cerkwi, dokładnie w miejscu, gdzie ono powstało.

Pragniemy wielbić Ciebie Boże za osobę Matki Założycielki, za jej życie i przykład miłości do Chrystusa i spotkanych ludzi, za jej serce otwarte na dzieci ubogie i samotne, których życie – na tych terenach – bezpowrotnie naznaczyła wojna, rewolucja, działania bolszewickie i nazistowskie. Jako benedyktynka, dobrze wykształcona patriotka miłująca swą Ojczyznę – Polskę, stała się jej największym ambasadorem, wyznaczając dla kolejnych pokoleń sióstr szlak, którym w różnych częściach świata – i tu, na Ukrainie i w dalekiej Brazylii, Ekwadorze, Stanach Zjednoczonych – podążają benedyktynki misjonarki. Opowieści o tej drodze patronuje dziś Senat Rzeczypospolitej Polskiej, który docenił 100 lat posługi benedyktynek misjonarek w służbie Polsce poza granicami kraju. Serdecznie za to dziękujemy.

Bogu, który wszystko może, wyrażamy wielką wdzięczność za osoby,  które pomagały u początku istnienia naszego Zgromadzenia: za osobę ks. Antoniego Jagłowskiego, pierwszego kapelana i na zawsze związanego ze Zgromadzeniem; za Panią Jadwigę Aleksandrowicz i jej rodzinę, która miała otwarte i hojne serce, wrażliwe na opuszczone dzieci; i za s. Klarę Staszczak, która w dłoniach Miłosiernego Boga stała się narzędziem odnowienia Zgromadzenia na Ukrainie.

Dzisiejsza uroczystość umacnia w nas ufność, iż Ten, który nas wybrał i powołał – oraz wytycza wciąż nowe obszary posługiwania – nadal będzie się troszczył i błogosławił dzieła, które zgodnie z Jego wolą pragniemy realizować w Kościele i w świecie jako Zgromadzenie, żyjąc słowami Matki Jadwigi: Ja moje życie i siły i zdrowie oddaję, aby tylko chwały Bożej przysporzyć i coś dobrego zrobić na świecie.

To pragnienie Założycielki urzeczywistniło się nie tylko w Niej samej, ale i w budowanej pięknej i trudnej historii serc należących do Zgromadzenia przez profesję zakonną oraz tych, które z Bożej Opatrzności biły i biją dla nas w naszych Podopiecznych, Przyjaciołach, Dobroczyńcach, Pracownikach oraz wszystkich ludziach dobrej woli. Historię tworzoną wszędzie tam, gdzie – idąc, głosząc i kochając – dotarły kolejne pokolenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Dzisiejszy dzień jest szczególnym przeżyciem dla naszych Sióstr – Scholastyki i Anastazji – które złożyły pierwsze śluby. Polecamy Ci Jezu każdą z nich, ich drogi życia, w które wpisane są więzi miłości rodzinnej, przyjacielskiej, parafialnej, wspólnotowej i narodowej.

Wszystkim zgromadzonym tutaj z serca chcę podziękować słowami: Bóg zapłać! Słowa wdzięczności kapłanom koncelebrującym składam – na ręce Jego Ekscelencji Ks. Bpa Bronisława Bernackiego – dziękując za przybycie oraz przewodniczenie tej Uroczystej Liturgii i skierowane Słowo. W sposób szczególny dziękuję Siostrze Delegatce i Współsiostrom za przygotowanie tej Uroczystości, wszystkim za przybycie, modlitwę, życzliwość. Niech dobry Bóg będzie centrum Waszych myśli i pragnień, niech Was obdarzy pokojem i opromieni wasze życie swoim błogosławieństwem.

Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony! (RB 57,9).