Obchody Jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Koninie (15.06.2017)

Benedyktynki „Między ziemią a niebem”
29 czerwca 2017
Uroczystości Jubileuszowe w Białej Cerkwi koło Kijowa
10 lipca 2017

15.06.2017r. w Uroczystość Bożego Ciała w Parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Koninie wybrzmiała modlitwa uwielbienia i dziękczynienia Bogu za dar 100-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

W słowie powitania Wikariusz Biskupi i równocześnie Proboszcz parafii Ks. Wojciech Kochański, zwracając się do Matki Generalnej Marceliny Kuśmierz podziękował za 45 lat ofiarnej posługi sióstr w Koninie i 40 lat pracy w Parafii p.w. Św. Maksymiliana. Ksiądz Proboszcz przypominając historię zgromadzenia zaznaczył, iż historia tej parafii jest ściśle związana z pełną poświęcenia pracą sióstr benedyktynek misjonarek. Ksiądz Proboszcz wyraził to w słowach: „Tak jak kiedyś na początku istnienia Zgromadzenia wracały siostry z dalekich kresów do umiłowanej Ojczyzny z największym skarbem- sierotami po straszliwej wojnie z roku1920 i tutaj stworzyły im dom, zadbały o wychowanie i wykształcenie, tak i w Koninie, kiedy jeszcze nie było parafii, świątyni, plebani- siostry prowadziły katechezę, organizowały życie religijne, troszczyły się o wychowanie. Dzieliły się swoim chryzmatem misyjnym, rozumiejąc, że ten teren też jest misyjny. Stąd owoce Waszej pracy- Kapłani, Siostry, osoby życia konsekrowanego, życia kontemplacyjnego. Dziękujemy Bogu za Waszą miłość i dar obecności.”.

Ksiądz Proboszcz w duchu uwielbienia włączył w ofiarę eucharystyczną dziękczynienie za dar 50 lat  Profesji zakonnej Siostry Przełożonej Ludomiry Wasilewskiej i 25 lat Profesji zakonnej  Siostry Taidy Pęczak.

Wymiar liturgiczny Uroczystości Bożego Ciała skupił serca wiernych wokół Najświętszego Serca Chrystusa ukrytego w Eucharystii. Młodzież parafii w modlitwie wiernych prosiła Boga obecnego w Eucharystii o liczne łaski dla Kościoła, Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, a także o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych, także z konińskiej ziemi.

Wymownym znakiem dziękczynienia była procesja z darami. Dzieci, składając dary ofiarne na ręce Biskupa Ordynariusza Diecezji Włocławskiej Wiesława Meringa, uwielbiały Boga za duchowe dziedzictwo, jakim jest Reguła świętego Benedykta. Niosąc obraz Matki Jadwigi Kulesza chwaliły Boga za modlitwę i pracę sióstr benedyktynek misjonarek. Świeca i egzotyczne owoce były symbolem misyjnej pracy sióstr, a zielona gałązka stała się znakiem przypominającym nowe, dopiero rodzące się i odkrywane powołania do życia zakonnego. Kwiaty, parafialna księga chrztów, Katechizm Kościoła Katolickiego i śpiewnik były symbolem pracy parafialnej sióstr pracujących w zakrystii, w kancelarii, w katechezie i sióstr organistek.

Szczególnym dziękczynieniem złożonym Bogu była procesja eucharystyczna ulicami miasta Konina, której trasa tradycyjnie łączy dwie benedyktyńskie placówki. Rozpoczyna się przy Kościele p.w. św. Maksymiliana i kończy przed Kościołem p.w. św. Wojciecha, jakby klamrą spinając życie mieszkańców tzn. „Nowego Konina” w benedyktyńskiej przestrzeni ducha.

Podczas uroczystego posiłku w obecności zaproszonych gości Prezydent miasta Konina Józef Nowicki podziękował Matce Generalnej za wkład sióstr benedyktynek misjonarek w rozwój życia społecznego mieszkańców Konina. Matka Marcelina zwróciła się do Księdza Biskupa i Księdza Proboszcza ze słowami podziękowania za tak silne wsparcie udzielane misyjnym wspólnotom Kościoła, w których pracują nasze siostry.

Cennym czasem dziękczynienia było także świętowanie małej konińskiej wspólnoty z Matką Generalną i Siostrą Wikarią przy wspólnym benedyktyńskim stole. W sercach rodzi się pragnienie, by jubileuszowe obchody ożywiły jeszcze bardziej wiarę i ducha benedyktyńskiego nie tylko w sercach sióstr tutejszej wspólnoty ale każdego, kto stał się uczestnikiem jubileuszowego spotkania.  

                                „ Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony.”