Jubileusz w Trąbkach

FOTORELACJE i ZAPOWIEDZI
29 marca 2018
AMERYKA ŚWIĘTUJE STULECIE Z BENEDYKTYNKAMI!
6 kwietnia 2018

Jubileusz 100-lecia powstania Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek

 

W Roku Jubileuszowym Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek – zatrzymujemy się na kolejnym przystanku jubileuszowym w Trąbkach 18 marca 2018 roku, gdzie posługują: s. Chryzanta i s. Witolda.

Do tej uroczystości przygotowywałyśmy się poprzez modlitwę i pracę – tak, jak przystało na benedyktynki. W dzień uroczystości zgromadziliśmy się w kościele parafialnym św. Józefa w Trąbkach.  Już od rana s. Dobrawa przed każdą Mszą św. opowiadała o naszym zgromadzeniu krótką historię i przedstawiła prezentację zdjęć o naszej działalności. Przed uroczystą sumą młodzież z kółka teatralnego Rapsodia wystawiła przygotowany przez siebie spektakl: „Okruchy wspomnień”,  pod kierunkiem s. Witoldy. Trzeba wspomnieć, że scenariusz napisały byłe uczennice s. Witoldy, które aktywnie uczestniczyły w zajęciach kółka teatralnego –  we współpracy z siostrą. Spektakl opowiadał  o historii Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek i współczesnej posłudze.  Przedstawienie obejrzał ks. Bp Kazimierz  Gurda, zaproszeni księża, Wielebna Matka z siostrami, goście i parafianie.

Po spektaklu rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Bp Kazimierza  Gurdy i przybyłych kapłanów. Ks. Proboszcz Jan Grochowski przywitał  ks. Biskupa, kapłanów,  Wielebną Matkę, Siostry i wszystkich gości. Liturgia była ubogacona czytaniem Słowa Bożego przez nasze Siostry i pana Biernackiego, komentarzami ks. Michała Goska i p. Kowalskiej, niesieniem darów ofiarnych przez dzieci: Alę i Krzysia, p. Nowickiego, S. Chryzantę i s. Witoldę. Miejscowy chór pod kierunkiem Pana Grzegorza  przygotował oprawę muzyczną Mszy św. Na uwagę zasługuje tu pięknie wykonany Hymn Roku Jubileuszowego, za co bardzo dziękujemy Panu Grzegorzowi i Jego podopiecznym.

Po Mszy św. Wielebna Matka dziękowała za Mszę św. Ks. Biskupowi, ks. Proboszczowi i obecnym  kapłanom oraz miejscowej ludności za życzliwość i dobrą współpracę z siostrami. W uroczystości Jubileuszowe wzięła udział miejscowa Władza – p. Burmistrz Albina Łubian, p. Sołtys – Marianna Górska, p. Dyrektor Gimnazjum – Andrzej Skierkowski i wielu innych życzliwych nam osób. Wszyscy wspierali nas swoją modlitwą. Na koniec Mszy św.
Ks. Biskup Kazimierz udzielił wszystkim zgromadzonym uroczystego błogosławieństwa.

Gdy uroczystości w kościele dobiegły końca – udaliśmy się na obiad do restauracji : „Ostoja” w Lipówkach. Czas mijał w miłej atmosferze. Padło tu wiele ciepłych słów pod adresem sióstr i ich posługi w Trąbkach. Na koniec tego spotkania rozdałyśmy zaproszonym gościom pamiątki jubileuszowe.

We wtorek grupa teatralna „Rapsodia” wystawiła spektakl pt. Okruchy w wspomnień” w Szkole Podstawowej w Trąbkach dla starszej młodzieży, następnie dla oddziałów przedszkolnych i  młodszych klas. Dzieci z wielkim zainteresowaniem obejrzały  przedstawienie i poznały bliżej życie i działalność sióstr ze zgromadzenia, do którego należy s. Witolda pracująca w tej szkole.

Siostry z Trąbek