JUBILEUSZ W KOŃSKOWOLI

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE W GRAJEWIE – FLESZ
18 kwietnia 2018
UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE W EFFRATA W USA DOBIEGŁY KOŃCA
24 kwietnia 2018

Rok Jubileuszowy Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek przyniósł wiele bogatych przeżyć duchowych oraz pozwolił doświadczyć wiele życzliwości ze strony mieszkańców Końskowoli.

We wspólnocie w Końskowoli obecnie posługują siostry: s.Gerarda, s.Kolumba, s.Natanaela.

Świętowaliśmy 22 kwietnia 2018 w kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego. Uroczyści rozpoczęły się o 11:45 krótkim wprowadzeniem o historii naszego zgromadzenia, które zaprezentowała s.Natanaela. O godzinie 12:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta pod  przewodnictwem ks. Piotra Ochala. Proboszcz miejscowej parafii ks. Konrad Piłat powitał siostry oraz wszystkich zgromadzonych gości na Mszy Świętej Jubileuszowej. Słowo Boże wygłosił ks. Piotr Trela. Uroczystość uświetnił chór pod przewodnictwem siostry Gregorii.

W tym ważnym dniu towarzyszyły nam  siostry z Chełma, Lublina, Puław, Borkowic i Otwocka oraz miejscowe władze – wójt Stanisław Gołębiewski, dyrektor GOK-u Monika Dudzińska, dyrektorzy szkół podstawowej i gimnazjum oraz  przedstawiciele pozostałych ważnych miejscowych instytucji. Nie zabrakło przyjaciół naszej wspólnoty zakonnej oraz  dorosłych już wychowanków przedszkola, które niegdyś było prowadzone przez tutejsze siostry. Wszyscy wspierali nas modlitwą oraz życzliwym słowem.

W tym ważnym dniu Matka Generalna s.Marcelina Kuśmierz łączyła się z nami duchowo i wspierała nas modlitwą. Bardzo serdecznie za to dziękujemy.

Siostra Wikaria Bożena Łubiaż podziękowała księżom oraz wręczyła nagrody  w konkursie jubileuszowym 4 mieszkańcom Końskowoli.

Po Mszy Świętej „Młodzież Akademicka” zaprezentowała spektakl pt. „Pod płaszczem Maryii”, który zdobył uznanie zgromadzonych  na uroczystości osób.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości zaproszeni goście, siostry oraz księża spotkali się na plebani na uroczystym obiedzie.

Dziękujemy wszystkim siostrom za trud przybycia na naszą uroczystość oraz  pozostałym  zaproszonym gościom, dzięki którym  nasze modlitwy były jak wonne kadzidło wznoszące się do nieba.

s. Gerarda Wasilewska OSB