JUBILEUSZ W BIŁGORAJU

JUBILEUSZ W QUIEIMADAS (BRAZYLIA) 12.12.2017
12 grudnia 2017
FOTORELACJE i ZAPOWIEDZI
29 marca 2018

W Biłgoraju – dokładnie w niedzielę 22 października 2017 roku wybrzmiało dziękczynne ” Te Deum” za 100 lat istnienia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Zanim rozpoczęła się Msza święta, głos zabrała pierwsza przełożona placówki – s. Cypriana Konachowicz. Mówiła m.in. : „Z ogromną radością i wzruszeniem przybywamy dziś do świętego Biłgoraja, do pięknej parafii św. Marii Magdaleny. Wiele z nas przybywa tu jak do domu, mając świadomość, że spotka życzliwych, przyjaznych ludzi…”. S. Cypriana przypomniała bogatą historię naszego Zgromadzenia, a także placówki założonej 30 sierpnia 1983 roku.

Na obchody jubileuszu przybyło wielu zacnych gości, którym za obecność podziękowała przełożona s. Karolina Gajek. Wśród nich byli spośród duchowieństwa: ks. bp Marian Rojek – ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, księża pracujący w parafii wraz z kustoszem sanktuarium ks. Witoldem Batyckim, księża seniorzy z ks. Krzysztofem Portką –dyrektorem Domu Księży Seniorów. Nie zabrakło także ks. Floriana Fornala, którego staraniem Zgromadzenie podjęło posługę w Biłgoraju.

W świętowaniu brały udział: matka Marcelina Kuśmierz, s. wikaria Bożena Łubiarz i wiele sióstr związanych z parafią pochodzeniem i pracą.

Obecni byli przedstawiciele władz Starostwa, Powiatu i Gminy, Dyrekcje szkół, jak również licznie przybyli ci, których przyjaźń łączy ze Zgromadzeniem.

Ks. biskup w homilii zwrócił się do Sióstr ze słowami uznania: „Siostry, w swej zakonnej wspólnocie, mającej 100-letnie korzenie, polecacie każdego dnia Bogu na nieustannej modlitwie w sposób szczególny wiernych tej parafii, młodych, których katechizujecie, i seniorów oraz naszego biskupa Jana, którym na co dzień posługujecie(…) Jak wiele wszystkim nam, a także przybywającym do tego naszego najmłodszego diecezjalnego sanktuarium gościom i pielgrzymom ofiarujecie w wymiarze duchowym! Niech Trójjedyny Bóg w każdej z was, przez wasze życie, posługiwanie, waszą świętość będzie uwielbiony”.

Tę mszę świętą ubogacił śpiew scholi gregoriańskiej ” Benedicamus Domino ” pod przewodnictwem s. Gregorii Dworakowskiej oraz chóru parafialnego pod dyrekcją p. Ireneusza Pietrzniaka.

Na zakończenie Eucharystii, tak uroczystym dniu, nie zabrakło również wielu pięknych życzeń, składanych na ręce s. przełożonej wspólnoty biłgorajskiej. Głos zabrali przedstawiciele Parafii, Katolickiego Liceum im. Jana Pawła II; władze samorządowe. Szczególnie miłym akcentem było przemówienie wygłoszone przez p. Henryka Łubiarza i p. Marię Gleń w imieniu rodzin Sióstr powołanych do Zgromadzenia. A warto zaznaczyć iż w ciągu 34 lat pracy sióstr na tutejszej placówce Pan Bóg powołał dziesięć dziewcząt z Powiatu Biłgorajskiego, w tym osiem z parafii św. Marii Magdaleny’

Wszystkim podziękowała Wielebna Matka Marcelina Kuśmierz. Podkreśliła to w następujących słowach: ” Pragniemy dzisiaj wyrazić wdzięczność Najwyższemu za życie, powołanie i posługę sióstr na naszej placówce w Biłgoraju. Źródłem wielkiej radości jest dla mnie fakt, iż przez lata istnienia tej placówki Bóg powołał z biłgorajskiej ziemi liczne siostry. Teraz na nowe stulecie proszę was wszystkich , módlcie się, aby z tej ziemi ziarno Bożego powołania zakiełkowało w sercach innych dziewcząt – żeby miały odwagę pozytywnie odpowiedzieć na głos Mistrza”.

Po Eucharystii w specjalnie na tę uroczystość przygotowanym programie słowno-muzycznym wystąpiła młodzież parafialna i dzieci ze Scholi Magdalenki.

 

Opracowanie – s. Noemi OSB