JUBILEUSZ 100-LECIA ZGROMADZENIA W MIECHOWIE

Jubileusz Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Chełmie
8 września 2017
ZAPROSZENIE NA PIKNIK POLONIJNY W CHICAGO!
14 września 2017

JUBILEUSZ 100-LECIA ZGROMADZENIA W MIECHOWIE

„Jubilate Deo omnis terra…” Te pełne radości słowa psalmisty towarzyszyły wspólnocie sióstr z Miechowa i zaproszonym gościom podczas lokalnego świętowania jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, które miało miejsce 10 września b.r.

Uroczystości rozpoczęły się od dziękczynienia Bogu podczas jubileuszowej Eucharystii, której przewodniczył Opat Tyniecki o. Szymon Hiżycki OSB. Celebrację liturgii mszalnej poprzedził krótki rys dotyczący historii Zgromadzenia wygłoszony przez Przełożoną miechowskiej wspólnoty s. Asystentkę Teresę Wolską. Wraz z koncelebrującymi kapłanami, naszą Matką Generalną – M. Marceliną Kuśmierz, naszymi siostrami, zwłaszcza tymi, które we wcześniejszych latach pracowały w Miechowie, do wspólnego dziękczynienia włączyły się również rodziny sióstr, przyjaciele, dobroczyńcy, władze miasta i powiatu, uczniowie, pedagodzy i dyrektorzy placówek, w których siostry katechizują oraz parafianie.

W homilii o. Opat podkreślił znaczenie przebaczenia i wzrastania we wzajemnej miłości w codzienności życia z innymi, a także wierności, otrzymanym od Ducha Świętego, charyzmatom. Po uroczystym błogosławieństwie i formule rozesłania wybrzmiał hymn jubileuszowy wykonany przez chór parafialny pod dyrekcją p. Andrzeja Grudnia.

Przedłużeniem wspólnego świętowania był koncert krakowskiego zespołu wokalnego Flores Rosarum pod kierunkiem s. Susi Ferfoglia. W programie koncertu zatytułowanego „Z Ciebie wypływa źródło miłości…”znalazły się kompozycje autorstwa św. Hildegardy z Bingen, średniowiecznej benedyktynki ogłoszonej w 2012 roku przez papieża Benedykta XVI doktorem kościoła.

Znakiem radości dzielonej z innymi był wspólny obiad w zabudowaniach poklasztornych, podczas którego nie zabrakło wspomnień i słów wdzięczności wobec posługi sióstr Benedyktynek Misjonarek w Miechowie. Szczególnym prezentem dla sióstr i zaproszonych gości była niespodzianka przygotowana przez p. Jadwigę Ziębę, naczelnika oddziału Poczty Polskiej w Miechowie. Każdy z uczestniczących w świętowaniu jubileuszu otrzymał okolicznościową kartę pocztową z pieczęcią przygotowaną specjalnie na uroczystości jubileuszowe. Ponadto wszyscy goście otrzymali pamiątkowe drobiazgi jubileuszowe – świecę, krówki, silikonowe opaski z egzorcyzmem z medalu św. Benedykta, breloki oraz zakładki magnetyczne i zakładki upamiętniające jubileusz.

Wyjątkowym darem dla naszej wspólnoty był przekazany dla naszego domu przez p. Dariusza Marczewskiego – burmistrza Miechowa obraz z Galerii u Jaksy autorstwa Wróblewskiego.

Miechowska wspólnota wyraża wielką wdzięczność wobec osób, które wsparły duchowo i materialnie świętowanie Jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia. W naszych modlitwach wspominamy naszych dobrodziejów i dziękujemy za ich życzliwość.