Brazylia, Paulo Alfonso – Piknik polonijny

TRIDUUM JUBILEUSZOWE W BRAZYLII
19 października 2017
Jubileusz Konin Morzysław
22 października 2017

Triduum dziękczynne za 100- lecie Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek

20-22 października 2017 roku

W dniach 20-22.10.2017 roku obchodziłyśmy Triduum Jubileuszowe 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Paulo Afonso w Brazylii w stanie Bahia.

Każdego dnia punktem centralnym uroczystości była Eucharystia dziękczynna sprawowana w trzech różnych parafiach naszego miasta.

Dnia 20 października o godz. 19.00 – w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Mszy świętej przewodniczył miejscowy proboszcz ks. GILMAR MARANDUBA. Dzieci z naszej świetlicy Fundame swoimi występami pomagały nam bardziej pogłębić przeżycie tego dnia. W tej Eucharystii około 100 osób łączyło się z nami w dziękczynnej modlitwie.

Drugiego dnia naszych uroczystości Jubileuszowych – 21 października 2017 roku o godz. 17.00 -uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. EDINALDO JOSE DOS SANTOS. Eucharystia była sprawowana w kościele pw. św. Klary, który przynależy do parafii św. Franciszka z Asyżu. Po Eucharystii miały miejsce występy dzieci z naszej świetlicy Fundame oraz młodzieży ze wspólnoty charyzmatycznej Arka da Aliansa. Sztuka – przybliżająca historię życia naszej Założycielki Matki Jadwigi Kuleszy – pomogła uczestnikom zgłębić bardziej historię i duchowość Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, które z dalekiej Ojczyzny – Polski – przybyło na brazylijską ziemię. Ten właśnie polski akcent był szczególnie obecny podczas przedstawienia uzmysławiając zebranym, że w 100-letnią posługę Sióstr Benedyktynek Misjonarek wpisuje się również posługa poza granicami Polski, dzięki czemu – w tym roku w Brazylii – można razem świętować setne urodziny Sióstr. Dlatego też – po spektaklu – odśpiewano tradycyjne 100 lat i wniesiono okolicznościowe ciasto dla ponad stuosobowej grupy zebranych.

Trzeciego dnia – w niedzielę 22 października 2017 roku o godz. 19.00 – pod przewodnictwem miejscowego biskupa GUIDO ZENDRON w katedrze pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej, uczestniczyliśmy w dziękczynnej Eucharystii . W czasie Mszy świętej. dzieci ze świetlicy Fundame występowały grając na instrumentach muzycznych, s. Edna opowiedziała o swej przygodzie powołaniowej i kontakcie z pierwszymi misjonarkami z Polski, w czym wtórowali jej rodzimi mieszkańcy z Queimadas, którzy przyjechali wraz z Siostrami, by wziąć udział w uroczystościach. Była to szczególna okazja do wyrażenia ogromnej wdzięczności za ponad 30 lat obecności, modlitwy i posługi Sióstr Benedyktynek Misjonarek z Polski na brazylijskiej ziemi, na które to Siostry i kolejne już (miejscowe) pokolenia zawsze mogą liczyć. W tym dniu katedra była wypełniona ludźmi, ponieważ na dziękczynną liturgię przybyło ok 500 osób.

Cieszymy się, że jako Siostry przybyłe z Polski, mogłyśmy przynieść na tę – spaloną słońcem – ziemię światło Ewangelii, a także, że nasza Ojczyzna jest rozpoznawana przez pryzmat Osoby św. Jana Pawła II i naszej Założycielki Matki Jadwigi Kuleszy. Cieszymy się, że – będąc tak daleko za Oceanem – mogłyśmy opowiedzieć o tak nam zawsze bliskiej Ojczyźnie i historii naszego Zgromadzenia w myśl projektu realizowanego pod auspicjami Senatu RP 100 LAT POSŁUGI BENEDYKTYNEK MISJONAREK W SŁUŻBIE POLSCE POZA GRANICAMI KRAJU.

s. Ilona Bednarczyk OSB