Aktualności

25 maja 2017

Nowe filmy w materiałach

No i mamy! Kolejne odcinki o naszej posłudze dla dobra Polski i Polaków
15 maja 2017

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – rys historyczny

W okresie gdy powstało nasze Zgromadzenie, Polska znajdowała się w niewoli, podzielona między państwa zaborcze. Zgromadzenie powstało na terenie opanowanym przez Rosję. Rząd carski dążył do likwidacji zakonów. Dopiero od roku 1905 nastała większa swoboda. Potem w 1914 r. zaczęła się I wojna światowa, a w 1917 – rewolucja w Rosji. W tym samym roku zostało założone nasze Zgromadzenie w Białej Cerkwi przy istniejącej już ochronce dla dzieci. Założycielką jest […]
15 maja 2017

Słowo o Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek przygotowuje się do obchodów 100-lecia swego istnienia, które rozpoczną się dokładnie 24 czerwca 2017 r. – wtedy wejdziemy w Rok Jubileuszowy, a więc czas świętowania i przede wszystkim dziękowania Panu Bogu. Proponuję więc kilka słów o początkach naszej historii i życia Założycielki. Zapraszam Gdzie jesteś źródło?… Odsłoń mi tajemnicę swego początku. Muszę odzyskać pamięć o tobie, aby zachować swoją tożsamość. Kim jestem jako benedyktynka misjonarka? Kim […]
15 maja 2017

Św. Benedykt z Nursji

Gdy nadszedł koniec dawnego porządku I nowa ziemia rodziła się w bólu Stanąłeś, Ojcze, na czasów granicy, By chronić dobro. (Hymn brewiarzowy) Benedykt pojawił się w momencie, gdy upadała kultura antyczna, powstawało ogólne zamieszanie, z którego miał się zrodzić późniejszy nowy porządek. W wymiarze duchowym i kulturowym w dużym stopniu budowali go mnisi (w tym czasie byli nimi właściwie benedyktyni) swoją wiedzą, pracą i duchem. Św. Benedykta nazywa się ojcem […]